Выберите страницу

Патріотам України бути готовим відбити військову агресію кремля з 22 по 26 Марта

Патріотам України бути готовим відбити військову агресію кремля з 22 по 26 Марта
Нацистская московия

У нас в Україні при владі зрадники українського народу і всієї суті Українській владі. Це вже бачать все і даний факт що Зеленський і його команда це зрадники України і її завоювань і незалежності. Зрадники Ярмак і Козак підписали документ в якому визнали що конфлікт на Донбасі це внутрішній конфлікт. Вся ця продажна влада зелених зрадників готова знищити нашу країну і народ.

Нацизм Кремля використовує цю продажну зграю зелених зрадників в своїх інтересах проти Української держави і українського народу. Коронований фюрер Путін планує захоплення України військовим шляхом незважаючи на епідемію короновіруса на планеті земля. Як я вже писав раніше Дональд Трамп це альтернативний геній, і на підставі цього нацистський кремль планує впоратися з Україною за 5 днів військовим шляхом в розрахунку на те анти геній Трамп 5 днів буде блокувати прийняття військового рішення.

Історик Валерій Соловей, повідомив, Кремль приховують справжній стан справ з масштабною епідемією коронавируса в РФ. Сьогодні число жертв коронавируса налічує не менша за 1700 смертей, в той час як за офіційними даними в РФ нібито всього кілька десятків тих, що заразилися і жодного померлого. Він також повідомив, що Путін приймає психотропні ліки, тобто по суті є наркозалежним, що сильно загострює його маніакальні, месіанські нацистські фантазії, які реально загрожують світовою війною.

Патріотам України треба бути готовим відбивати агресію нацистської Московії.

25 березня це як мінімум вирішальний день для України і Українського народу, а як максимум для всього Світу.


У нас в Украине у власти предатели украинского народа и всей сути Украинские власти. Это уже видят все и данный факт что Зеленский и его команда это предатели Украины и ее завоеваний и независимости. Предатели Ярмак и Козак подписали документ в котором признали что конфликт на Донбассе это внутренний конфликт. Вся эта продажная власть зеленых предателей готова уничтожить нашу страну и народ.

Нацизм Кремля использует эту продажную свору зеленых предателей в своих интересах против Украинского государства и украинского народа. Коронован фюрер Путин планирует захват Украины военным путем несмотря на эпидемию короновируса на планете земля. Как я уже писал ранее Дональд Трамп это альтернативный гений, и на основании этого нацистской кремль планирует справиться с Украины за 5 дней военным путем в расчете на то анти гений Трамп 5 дней будет блокировать принятие военного решения.

Историк Валерий Соловей, сообщил, Кремль скрывают истинное положение дел с масштабной эпидемией коронавируса в РФ. Сегодня число жертв коронавируса насчитывает не менее 1700 смертей, в то время как по официальным данным в РФ якобы всего несколько десятков заразившихся и ни умершего. Он также сообщил, что Путин принимает психотропные лекарства, то есть по сути является наркозависимым, сильно обостряет его маниакальные, мессианские нацистские фантазии, которые реально угрожают мировой войной.

Патриотам Украины надо быть готовым к отражению агрессии нацистской Московии.

25 марта этот как минимум решающий день для Украины и украинского народа, а как максимум для всего мира.

Рюрик

Об авторе

Рюрик

Рюрик Станіслав - патріот України, радіоаматор і блогер який займається боротьбою з агресією і пропагандою нацистської Росії в радіо ефірі.