Обо мне

Немного обо мне

Я працюю на найпотужнішою радіостанції України з дуже якісним сигналом по оцінці інших радіоаматорів.

Я не дозволяю вести пропаганду російським фсб станцій в радіо ефірі.

Чи не хто не має права ображати мій Український народ, Моє Українську державу.

Це моя лінія фронту і оборони проти фашисткою Росії.
Я работаю на самой мощной радиостанции Украины с очень качественным сигналом по оценке других радиолюбителей.

Я не позволяю вести пропаганду русским фсб станциям в радио эфире.

Не кто не имеет права оскорблять мой Украинский народ, Мое Украинское государство.

Это моя линия фронта и обороны против Фашисткой России.

Моя программа

Я з Великою Україною до кінця.
 Тримайся, мужня Велика країна. За тобою правда.

Закрити кордони з Російською Федерацією.
 Впускати росіян тільки як виняток після попереднього розгляду заявки.
 І лише на підставі закордонного паспорту.
 Детального розгляду.
 Аж до перевірки соціальних мереж.

Ввести кримінальну статтю на час війни за будь-яке публічне виправдання дій російських окупантів і за публічну про російську агітацію.

Виступив з трибуни, що Путін хороший і непогано б помиритися?
 Прокуратура суд відповідальність.
 Мінімум це позбавлення посади.
 Вирішив поміркувати про те, що Крим і схід України треба здати?
 Роздуми продовжиш під домашнім арештом або на підвалах Служби Безпеки України.

Заборонити всі державні символи Російської Федерації на території України, а також символіку російського фашистського світу.
 Штрафувати. На великі гроші. Щоб вся Путінська крась стала злиденній за свої фашистські думки.

Гастролі медійних осіб на територію Російської Федерації прирівняти до державної зради.
 Позбавляти громадянства без можливості відновлення.

Законодавчо заборонити трансляцію російських каналів, закрити доступ до російських ЗМІ в інтернеті.
 Щоб жодна отруйна крапля цієї пропаганди не просочилася на українську велику святу землю.

По можливості припинити всі торговельні й дипломатичні відносини.
 Не виходить відразу?
 Значить покроково.
 Етап за етапом.

За виправдання радянського фашистського режиму, за символіку радянського фашистського режиму також ввести відповідальність.
 Жодної вулиці, жодного об'єкта, жодного пам'ятника радянської гниди не повинно залишитися.
 Аж до самого маленького села випалити ці ракові клітини злочинного, отруйної минулого, з якого тягнеться підколодна змією цей проклятий русскій мір.

Відсікати від себе цю фашистську тварюку, рубати її по частинах на дрібні шматочки.
 Скрізь - на вулицях, в школах, на Телебаченні, в політиці, в суспільному житті. Витравляти з голів весь совок.
 Жорстко, безкомпромісно, ​​послідовно, до кінця.

Йде війна Великого Українського Народу проти Російських фашистських Окупантів!
 Не зміг російський безхребетний, боязкуватий і подловато народ перешкодити їй, а став в основній масі її ковалем,
 так докладете всіх зусиль, щоб не допустити цю тварюку на свої землі.

Війна йде на два фронти.
 На одному фронті російські люмпени і солдати стріляють по українським захисникам, а на іншому російська гідра проникає в уми по всій країні.

Тихою сапою, поволі, безкарно, опановуючи людьми, вирощуючи в них хробака русского мира, роблячи з них зрадників і пасивних пособників російських окупантів.
 До пори пасивних.
 Треба боротися.
 І цей другий фронт недооцінений і не менш важливий, ніж перший.

Москальские фашистських свинособаки мене вам не здолати. Як я так і моя велика Україна вам не по зубах. На моєму прикладі закликаю
всіх патріотів Радіо любителів Великої України до боротьби з москальськими свинособаки в радіо ефірі.
Збережемо і захистимо нашу Неньку від ватного фашиста.

Я з Великою Україною і народом до кінця. Тримайся, мужня Велика країна.
 За тобою правда. Бийся знищуй російський фашизм і москальських свинособак.
Я с Великой Украиной до конца.
 Держись, мужественная Великая страна. За тобой правда.

Закрыть границы с Российской Федерацией.
 Впускать россиян только в порядке исключения после предварительного рассмотрения заявки.
 И только по заграничному паспорту.
 Детального рассмотрения.
 Вплоть до проверки социальных сетей.

Ввести уголовную статью на время войны за любое публичное оправдание действий российских оккупантов и за публичную про российскую агитацию.

Выступил с трибуны, что Путин хороший и неплохо бы помириться?
 Прокуратура суд ответственность.
 Минимум это лишение должности.
 Решил порассуждать о том, что Крым и восток Украины надо сдать?
 Размышления продолжишь под домашним арестом или на подвалах Службы Безопасности Украины.

Запретить все государственные символы Российской Федерации на территории Украины, а также символику русского фашистского мира.
 Штрафовать. На большие деньги. Чтоб вся Путинская крась стала нищей за свои фашистские мысли.

Гастроли медийных лиц на территорию Российской Федерации приравнять к государственной измене.
 Лишать гражданства без возможности восстановления.

Законодательно запретить вещание российских каналов, закрыть доступ к российским СМИ в интернете.
 Чтобы ни одна ядовитая капля этой пропаганды не просочилась на украинскую великую святую землю.

По возможности прекратить все торговые и дипломатические отношения.
 Не получается сразу?
 Значит пошагово.
 Этап за этапом.

За оправдание советского фашистского режима, за символику советского фашистского режима также ввести ответственность.
 Ни одной улицы, ни одного объекта, ни одного памятника советской гниды не должно остаться.
 Вплоть до самого маленького села выжечь эти раковые клетки преступного, отравляющего прошлого, из которого тянется подколодной змеей этот проклятый русский мир.

Отсекать от себя эту фашистскую тварь, рубить её по частям на мелкие кусочки.
 Везде — на улицах, в школах, на Телевидении, в политике, в общественной жизни. Вытравливать из голов весь совок.
 Жёстко, бескомпромиссно, последовательно, до конца.

Идет война Великого Украинского Народа против Русских Фашистских Оккупантов!
 Не смог российский бесхребетный, трусоватый и подловатый народ помешать ей , а стал в основной массе её кузнецом,
 так приложите все усилия, чтобы не допустить эту тварь на свои земли.

Война идёт на два фронта.
 На одном фронте российские люмпены и солдаты стреляют по украинским защитникам, а на другом российская гидра проникает в умы по всей стране.

Тихой сапой, исподволь, безнаказанно, овладевая людьми, взращивая в них червя русского мира, делая из них предателей и пассивных пособников российских оккупантов.
 До поры пассивных.
 Надо бороться.
 И этот второй фронт недооценен и не менее важен, чем первый.

Москальские фашисткие свинособаки мене вам не здолати. Как я так и моя великая Украина вам не по зубам. На моем примере призываю 
всех Патриотов Радио любителей Великой Украины к борьбе с москальскими свинособаками в радио эфире. 
Сохраним и защитим нашу Неньку от ватного фашиста.

Я с Великой Украиной и народом до конца. Держись, мужественная Великая страна.
 За тобой правда. Сражайся уничтожай русский фашизм и москальских свинособак.

Слава народу Украины

 

Поделиться Заметкой:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Blogger
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • В закладки Google
  • LinkedIn
  • Google Buzz
  • RSS
  • Одноклассники